Babunieczko złota,
W jasny dziś poranek
Wre we mnie ochota
Złożyć życzeń wianek.
Żyj najdłuższe lata,
Niech Ci szczęście świeci
Na radość dla świata,
Dla wnuków i dzieci!
Pomyślności hojne
Niech Ci dają losy,
Niech będą spokojne
Twoje srebrne włosy!
Troska niech ucieka
Od Babuni lubej,
Niech Babcia doczeka
Z nas chwały i chluby!