O! jakaż mowa uczucie wysłowi,
I gdzie jest wyraz, co miłość opowie,
Dziadku, dla Ciebie?
Ach! tylko w duszy mieści się ta mowa,
I w sercu wnuka brzmią uczuciem słowa,
Bóg słyszy w niebie.
Bo mowa, Dziadku, wyrazić nie zdoła,
Jak Cię chcę szczęściem otoczyć dokoła,
Samą radością.
Ja chcę, by każda życia Twego pora
Była, jak cicha powierzchnia jeziora,
Drżąca jasnością.
Niech Bóg, co rządzi na niebie i ziemi,
Otacza zawsze łaskami Swojemi
Dni życia Twego.
Niech mi dozwoli Twe ręce całować,
Długo, ach długo, cieszyć, pielęgnować
Dziadka drogiego!