Życzenia dla nowożeńców, z okazji ślubu, na ślub

Złączeni dzisiaj jesteście stułą,
Nowa otwiera się droga,
Piastujcie miłość dla siebie czułą,
Ona Was zbliży do Boga!
Ona czuć nie da nieszczęścia gromu,
Troski lżejszymi uczyni,
Ona pomyślność Wam stworzy w domu,
Majątek wniesie do skrzyni!
Wraz ze zgodą ona niech będzie hasłem,
Wskazówek w życiu udziela,
Idźcie z uczuciem tym niezgasłym
Aż do srebrnego wesela!