Życzenia dla nowożeńców, z okazji ślubu, na ślub

Gdy w węzeł wiążecie się wieczny,
Niech i ja dołączę głos mój serdeczny:
Niechaj przyszłe Wasze lata
Bóg ożywia tą miłością,
Która życie w rozkosz splata
I w serc związku jest jednością!
Wśród tej nowej życia drogi
Niechaj dola świeci błoga!
Miłość ludzi, laska Boga
Niech otacza Wasze progi!