Największe szczęście dla ojca i matki,
Nad dobra ziemskie, rozkosze, dostatki
To ich krew – życie, to ich własne dziecię,
Co im nad wszystko droższe jest na świecie.
Z tej to okazji ślę szczerych życzeń słowa:
Niechaj ta Wasza pociecha dziś nowa
Radośnie jak kwiatek w pogodny dzień wiosny
I sercom Waszym da widok radosny!