Kochana Mamo, kiedy się wpatruję, Jakie masz ze mną i trudy, i prace, Czuję niestety i mocno to czuję, Że Ci się nigdy, nigdy nie wypłacę. Lecz kiedy widzę, jak z miłym oddaniem Miłość Twa dla mnie wszystko przedsiębierze, Pojmuję, Mamo, że Twoim życzeniem, By Ci za miłość – miłość oddać szczerze… Cóż Ci mogę powiedzieć dziś więcej Prócz tego, że Cię kocham najgoręcej!