Życzenia różne, sentencje

X – to liczba niewiadoma,
Człowiek miewa x znajomych,
Ma x zajęć, x kłopotów,
X snów miewa niewyśnionych,
X się razy w życiu myli
i x razy wyjścia szuka.
Sam x razy błąd uznaje,
X się razy w czoło puka.
Człowiek w życiu szczęście chwyta
Jak motyla x razy
I x razy potem pyta,
Gdzie jest szczęście wśród witraży.
Wszystko można mieć x razy,
Sto przykładów na to miałeś,
Lecz raz w życiu można kochać,
X się razy przekonałeś.