Życzenia dla babci, dzień babci

Babciu nasza ukochana, nie bądź nigdy zatroskana, niechaj wdzięcznych wnucząt koło, zawsze widzi Cię wesołą! Niechaj w zdrowiu długie lata, dni Twe płyną w pomyślności, niech Twe chwile radość splata, pośród wnucząt swych miłości!

Życzenia dla babci, dzień babci

Tak wiele mnie nauczyłaś, tak wiele uśmiechu mi dałaś, na spacery ze mną chodziłaś, kiedy byłam jeszcze mała. Do snu nuciłaś piosenki, byłaś zawsze blisko mnie, więc podziękować Ci Babciu, za to wszystko chcę. Żyj długo w spokoju i uśmiechaj się, bo uśmiech jest najważniejszy i to, że kocham Cię.

Życzenia dla babci, dzień babci

Babciu droga, wnuczki Twoje
Życzą Ci dziś pomyślności,
Już przetrwałaś życia znoje,
Teraz pora szczęśliwości.
Ciesz się szczęściem swoich dzieci
I trzeciego pokolenia!
Niech nam długo jeszcze świeci
Gwiazda Twojego spojrzenia!
Dać nie mogę nic takiego,
Co by Ci wskazało,
Jak me serce kocha Babcię,
Jak Babcię kochało.
Składam tylko, droga Babciu,
W dzień Twego imienia
U stóp Twoich, z głębi serca,
Najszczersze życzenia.
Niechaj radość i pociecha
W Twoim sercu gości,
Bądź szczęśliwa i wnuczkowi
Nie odmów miłości!

Życzenia dla babci, dzień babci

Babunieczko złota,
W jasny dziś poranek
Wre we mnie ochota
Złożyć życzeń wianek.
Żyj najdłuższe lata,
Niech Ci szczęście świeci
Na radość dla świata,
Dla wnuków i dzieci!
Pomyślności hojne
Niech Ci dają losy,
Niech będą spokojne
Twoje srebrne włosy!
Troska niech ucieka
Od Babuni lubej,
Niech Babcia doczeka
Z nas chwały i chluby!

Życzenia dla babci, dzień babci

Chciałbym być dorosłym,
Pełnym wykształcenia,
By wierszem podniosłym
Złożyć Ci życzenia.
Będę nim na pewno,
Z czasem to się stanie,
Wtedy piosnkę rzewną
Złożę na wiązanie.
Zanim to nastąpi,
Czas upłynie duży.
Dziś słów myśl nie skąpi
I głowa nie służy.
Więc, Babuniu droga,
Nie gniewaj się może,
Że tylko do Boga
Westchnę dziś: Szczęść, Boże

Życzenia dla babci, dzień babci

Babciu droga, ukochana,
Nie bywaj nigdy stroskana!
Niech wdzięcznych wnuków koło
Zawsze wita Cię wesoło!
Niechaj w późne, setne lata
Dni Twe płyną w pomyślności,
Niech Ci radość życie splata,
Uciekają przeciwności!
Niech przez całe życie Twoje
W dom Twój płyną szczęścia zdroje!