Życzenia dla nowożeńców, z okazji ślubu, na ślub

Gdy wspólnego szczęścia zakwitł słodki róż, niech zawsze już trwa ta jedność ciał i dusz. Bądźcie swego losu statkiem, sterem, kapitanem, a dla siebie wzajem – skałą, przystanią, kompanem. Więc póki dmie wiatr w tej miłości żagle, tak długo niczym dzieci się cieszcie. I szczęściu co trwa, nie kończąc się nagle, takiemu tylko szczęściu wierzcie.

Życzenia dla nowożeńców, z okazji ślubu, na ślub

Szlocha mama, szlocha tata,
Łezki widać w oczach brata.
Siostra tez ze szczęścia płacze,
A Pan młody? W górę skacze.
I ogromnie się raduje!
Panna młoda mu wtóruje.
Bo nim trzy kwadranse miną,
Jedną staną się rodziną.
Wszystko co piękne na tym świecie,
Wszystko co tylko szczęście wróży,
Niech się Wam razem w jedno splecie,
I będzie słońcem w życia podróży