Życzenia na dzień ojca, życzenia dla taty

O gdybym mogła, mój Ojczulku drogi, Róże bym zawsze słała pod Twe nogi, Wszystkie bym świata skarbce otworzyła I wszystkie skarby przed Tobą złożyła. Lecz cóż ja umiem? Modlić się do Boga, By gładką była życia Twego droga, By łaska Boża zawsze z Tobą była I mnie pociechą Twą być dozwoliła. Te więc gorące mej duszy pragnienia Składam Ci, Ojcze, w dniu Twego imienia.

Życzenia na dzień ojca, życzenia dla taty

Choć wierszyka dla Tatusia Nie wypowiem ładnie, Ty Ojczulku, wiesz najlepiej, Co w mem sercu na dnie. Wiesz, Tatusiu, że w niem leży Cześć, miłość dla Ciebie, Że najbardziej Cię miłuję Po Bogu na niebie. Chciałbym wszystkie zerwać kwiatki Dla drogiego mego Tatki, Lecz gdy śniegiem skryta gleba, Weź mą miłość, kwiatek z nieba.