Życzenia różne, sentencje

Nie ten szczęśliwy, co w pałacu mieszka;
Nie ten szczęśliwy, kto bogaty jest;
Lecz ten szczęśliwy, kto kogoś kocha
I kto przez kogoś kochany jest.